ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
1. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು 13-06-2022 24-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. Online applications should be submitted only during government working hours from 10:00 am to 5:30 pm.
Before applying please read the guidelines, notification and below Instructions carefully, Apply only after ensuring yourself that, you have requisite qualification.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.


*

Last date of Application is over !!

Instructions for Filling Online Application /

 1. All documents should be uploaded in PDF format less than 1 MB
  ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು
 2. Photo and Signature should be uploaded in JPG/JPEG format less than 500 KB
  ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು JPG/JPEG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು
 3. Degree /PG Marks Cards (all semester in single pdf) should be uploaded in PDF format.
  ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು (ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ) PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
 4. For Degree / PG / Diploma, add the Total Marks obtained of all the Semesters/Years and add the total marks for all the Semesters/Years for Total Marks.
  ಪದವಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು/ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು/ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
For any queries please email to eerwsckm@gmail.com or contact 08262-295795.